Contuni

Compliance Technologies

Kvalitetssäkra arbetet med GDPR

Contuni erbjuder en online-tjänst som ger stöd i att upprätthålla den nya dataskyddsförordningen GDPR. Tjänsten ökar kunskapen och kvalitetssäkrar det kontinuerliga arbetet. Systemet arbetar med en unik vägledningsfunktion som gör det lätt att veta vad man ska göra och prioritera i varje steg. Eftersom en individuell handlingsplan för varje ny organisations behov skapas blir det lättare att fokusera på det viktigaste. 

Analys & lärande

Genom ett frågebaserat analys-system som lär sig hur du svarar får systemet ökad kunskap och kan skapa en handlingsplan. Utbildningsmaterial och länkar ger dig ökad kunskap på vägen.

Översikt & Kontroll

GAP-analys och handlingsplan med tid- och resursplanering ger en kontroll på tid- och kostnader för arbetet.

Säkerhet

Det är inte bara säker lagring med back-up och kryptering som är säkerhet i tjänsten. Den ordning och överblick som systemet ger medför också en säkrare hantering av personuppgifter som resultat. Denna säkerhet bygger förtroende i kundrelationer och minskar risken för böter. Fokus på bra säkerhet ger trygghet och bidrar till hantering av personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.